Biuletyn  Informacji  Publicznej

Majątek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Elblągu w 2018 roku

 

Ogółem 602 823,99 zł
Wartości niematerialne i prawne  
Środki trwałe 602 823,99 zł
w tym:  
- urządzenia techniczne i maszyny 309 986,17 zł
- środki transportu 61 185,07 zł
- inne środki trwałe --------------
Środki trwałe w budowie 0 zł

 

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2018:

 

 

 

- Utworzenie informacji: 2019-04-08

Osoba odpowiedzialna: Julita Ziółkowska

- Modyfikacja informacji: 2019-05-10

Osoba odpowiedzialna: Julita Ziółkowska

- Publikacja informacji: 2019-04-08

Osoba odpowiedzialna: Robert Mazur