Biuletyn Informacji Publicznej

» Status dokumentu - nabór zakończony rozstrzygnięcie naboru

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko:

referent do spraw administracji w zespole do spraw finansowo – księgowych oraz administracyjnych.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Grunwaldzka 108
82-300 Elbląg

Miejsce wykonywania pracy:

Elbląg

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15,
- praca w siedzibie inspektoratu na l piętrze,
- narzędzia pracy: komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
- budynek jednopiętrowy bez podjazdu dla niepełnosprawnych i windy,
- brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie sekretariatu Powiatowego Lekarza Weterynarii,
 • przyjmowanie i obsługa korespondencji,
 • przyjmowanie petentów i ich obsługa,
 •  obsługa telefoniczna jednostki,
 • obsługa komputera i innych urządzeń biurowych.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie: średnie,
 • staż pracy: 3 lata w administracji publicznej,
 • biegła obsługa komputera oraz oprogramowania biurowego w tym MS Office,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • komunikatywność i rzetelność,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów o służbie cywilnej,
 • doświadczenie w pracy z petentami,
 • wysoka ku|tura osobista,
 • dyspozycyjność,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • znajomość języków obcych.