Biuletyn Informacji Publicznej

» Status dokumentu - nabór zakończony rozstrzygnięcie naboru

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko:

kontroler weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Grunwaldzka 108
82-300 Elbląg

Miejsce wykonywania pracy:

Elbląg

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15
- praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie (powiat elbląski oraz gmina Miasto Elbląg)
- wyjazdy służbowe i szkoleniowe,
- narzędzia pracy: komputer, urządzenia pomiarowe,
- praca w terenie - wyjazdy samochodem służbowym,
- budynek jednopiętrowy bez podjazdu dla niepełnosprawnych i windy,
- brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 36 ze zm.) w zakresie zdrowia i ochrony zwierząt.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie: średnie weterynaryjne,
 • staż pracy: 1 rok w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii,
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciąganie wniosków,
 • komunikatywność i rzetelność,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B,
 • umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania biurowego w tym MS Office,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe

 • znajomość prawa weterynaryjnego w zakresie bezpieczeństwa żywności, postępowania administracyjnego oraz przepisów o służbie cywilnej
 • znajomość języków obcych.