Biuletyn  Informacji  Publicznej

» Status dokumentu - nabór zakończony → rozstrzygnięcie naboru

 

Ogłoszenie

o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu elbląskiego i Miasta Elbląg na 2021r.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Elblągu w związku z art. 16 ust.1 pkt 1-2 i ust. 1a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018 poz.1557 z późn.zm.) ogłasza nabór lekarzy weterynarii oraz osób posiadających kwalifikacje do czynności pomocniczych do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia.

Rodzaj, zakres i miejsce wykonywania czynności oraz liczba lekarzy weterynarii i innych osób potrzebnych do wykonywania zadań z danego zakresu:

1) szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze na terenie powiatu elbląskiego i miasta Elbląg - 27 osób;

2) sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt na terenie powiatu elbląskiego i miasta Elbląg - 12 osób;

3) badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia na terenie powiatu elbląskiego i miasta Elbląg - 12 osób;

4) sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju (w tym badania na użytek własny):
- w Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego Małgorzata Kamińska – Demska ul. Przemysłowa 11A, 82-335 Gronowo Elbląskie - 2 osoby
- w gospodarstwach na terenie powiatu elbląskiego i miasta Elbląg - 4 osoby;

5) sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia w następujących w Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego Małgorzata Kamińska – Demska ul. Przemysłowa 11A, 82-335 Gronowo Elbląskie - 2 osoby;

6) pobieranie próbek do badań:
- w Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego Małgorzata Kamińska – Demska ul. Przemysłowa 11A, 82-335 Gronowo Elbląskie - 2 osoby
- w gospodarstwach na terenie powiatu elbląskiego i miasta Elbląg - 27 osób;

7) badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni na terenie powiatu elbląskiego i miasta Elbląg - 4 osoby;

8) prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt na terenie powiatu elbląskiego i miasta Elbląg - 4 osoby;

9) niektórych czynności pomocniczych w gospodarstwach na terenie powiatu elbląskiego i miasta Elbląg, w ramach monitorowania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt - 2 osoby.

Termin (okres) realizacji zadań:

Zadania będą realizowane od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.