Biuletyn Informacji Publicznej

§ 18

  1. Informację zwrotną o wynikach procesu rekrutacji przekazuje się wszystkim kandydatom, którzy uczestniczyli w ostatnim etapie naboru.
  2. Oferty niewykorzystane, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

§ 19

Niniejszy regulamin jest publikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Inspektoratu.

 

- Utworzenie informacji: 2013-07-24

Osoba odpowiedzialna: Jerzy Koronowski

- Modyfikacja informacji: 2013-07-24

Osoba odpowiedzialna: Jerzy Koronowski

- Publikacja informacji: 2013-07-24

Osoba odpowiedzialna: Robert Mazur