Biuletyn  Informacji  Publicznej

Wyprzedaż mienia zbędnego - archiwum

» Status dokumentu - dokonano przekazania mienia

» Status dokumentu - przetarg rozstrzygnięty i zakończony

» Status dokumentu - przetarg zakońcony - nierozstrzygnięty

» Status dokumentu - wyprzedaż zakończona

» Status dokumentu - wyprzedaż zakończona