Biuletyn  Informacji  Publicznej

Deklaracja dostępności

 

 

Uwaga!  Osoby ze szczególnymi potrzebami prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z koordynatorem ds. dostępności Panią Anettą Markowską tel. 55 237-02-53 w celu przekazania dodatkowych informacji niezbędnych podczas spotkania.

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Poprawa zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - plan działania.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej bip.elblag.piw.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Daty publikacji i aktualizacji.

  • Data publikacji strony internetowej: 2011-10-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-19.

 

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa w ponad 90% jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niewielkie niezgodności wynikają z przyczyn niezależnych od administratora serwisu.

  • Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Robert Mazur, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 237 02 53.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

  • Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Grunwaldzka 108, 82-300 Elbląg.
  • Na teren Inspektoratu można się dostać przez bramę główną. Do budynku siedziby prowadzi jedno wejście, wyposażone w przeszklone drzwi, przy których znajdują się dwa stopnie oraz czerwona tablica informacyjna. Zaraz za drzwiami, na ścianie po prawej stronie znajduje się druga tablica opisująca wykaz pomieszczewń biurowych. Aby wejść do biura Inspektoratu należy pokonać klatkę schodową i udać się na pierwsze piętro. Przy schodach nie ma podjazdu dla wózków.
  • Na piętrze po przekroczeniu kolejnych drzwi, po prawiej stronie na samym końcu korytarza znajduje się specjalne, ogólnie dostępne miejsce dla interesantów. Można tam usiąść przy stoliku i wypełnić stosowne dokumenty. Wszystkie pomieszczenia biurowe są opisane na tablicach informacyjnych, w tym jedną dużą, podwieszaną na korytarzu, która wskazuje sekretariat. Również na 1 piętrze po lewej stronie od drzwi wejściowych znajdują sią toalety: damska oraz męska.
  • Przed budynkiem usytuowany jest parking gdzie wyznaczono 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma również oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • W Inspetoracie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

 

 

- Utworzenie informacji: 2020-08-19

Osoba odpowiedzialna: Alicja Czebiołko

- Modyfikacja informacji: 2020-08-19

Osoba odpowiedzialna: Alicja Czebiołko

- Publikacja informacji: 2020-08-19

Osoba odpowiedzialna: Robert Mazur