Biuletyn  Informacji  Publicznej

 

 

Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych na użytek własny , w tym badania
przed i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie
zwierząt w trakcie uboju

Lp

Nazwisko i imię

Adres zakładu leczniczego

Nr telefonu

1 Czaus Diana 14-400 Pasłęk, ul. Dworcowa 24 55 248 27 17
2 Oskroba Marian  14-400 Pasłęk, ul. Dworcowa 24 603 602 225
3 Woźniak Jacek 82-300 Elbląg, ul. Płk. Dąbka 62-64 692 505 958

 

 

Badanie mięsa zwierząt łownych

Lp

Nazwisko i imię

Adres zakładu leczniczego

Nr telefonu

1 Czaus Diana 14-400 Pasłęk, ul. Dworcowa 24 55 248 27 17
2 Oskroba Marian  14-400 Pasłęk, ul. Dworcowa 24 603 602 225
3 Woźniak Jacek 82-300 Elbląg, ul. Płk. Dąbka 62-64 692 505 958

 

 

Sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianie
świadectw
zdrowia

Lp

Nazwisko i imię

Adres zakładu leczniczego

Nr telefonu

1 Woźniak Jacek 82-300 Elbląg, ul. Płk. Dąbka 62-64 692 505 958

 

 

Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni

Lp

Nazwisko i imię

Adres zakładu leczniczego

Nr telefonu

1 Czaus Diana 14-400 Pasłęk, ul. Dworcowa 24 55 248 27 17
2 Oskroba Marian  14-400 Pasłęk, ul. Dworcowa 24 603 602 225
3 Woźniak Jacek 82-300 Elbląg, ul. Płk. Dąbka 62-64 692 505 958