Biuletyn Informacji Publicznej

Majątek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Elblągu w 2019 roku

 

Ogółem 767 139,19 zł
Wartości niematerialne i prawne  
Środki trwałe 767 139,19 zł
w tym:  
- urządzenia techniczne i maszyny 326 206,17 zł
- środki transportu 222 870,50 zł
- inne środki trwałe --------------
Środki trwałe w budowie 0 zł

 

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2019:

 

 

 

- Utworzenie informacji: 2020-05-05

Osoba odpowiedzialna: Julita Ziółkowska

- Modyfikacja informacji: 2020-05-05

Osoba odpowiedzialna: Julita Ziółkowska

- Publikacja informacji: 2020-05-05

Osoba odpowiedzialna: Robert Mazur