Biuletyn  Informacji  Publicznej

ksiazka paragraf Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej → Dz.U. z 2021r. poz.306 ze zm.
Znajdź
ksiazka paragraf Ustawa o finansach publicznych → Dz.U. z 2016r. poz 1870 ze. zm.
Znajdź
ksiazka paragraf Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie → Dz.U. z 2015 poz.525 ze zm.
Znajdź
ksiazka paragraf Zarządzenie Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii → Dz.Urz. MRiRW, Nr3, poz. 3.
Pokaż
 

ksiazka paragraf Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt → Dz.U. z 2017r. poz.1855.
Znajdź
ksiazka paragraf Ustawa o weterynaryjnej kontroli granicznej → Dz.U. z 2017r. poz.970.
Znajdź
ksiazka paragraf Ustawa o kontroli weterynaryjnej w handlu → Dz.U. z 2015r. poz.519.
Znajdź
ksiazka paragraf Ustawa o produktach pochodzenia zwierzęcego → Dz.U. z 2017r. poz.242 ze zm.
Znajdź
ksiazka paragraf Ustawa o paszach → Dz.U. z 2014r. poz.398 ze zm.
Znajdź
ksiazka paragraf Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt → Dz.U. z 2017r. poz.546.
Znajdź
ksiazka paragraf Ustawa o ochronie zwierząt → Dz.U. z 2017r. poz.1840.
Znajdź