Biuletyn  Informacji  Publicznej

 

 

epuaplogo

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Elblągu, zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005 Nr 64 poz. 565 ze zmianami) uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, która funkcjonuje na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Warunki korzystania z platformy ePUAP określa Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. 2016 poz. 1626).

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest środkiem komunikacji elektronicznej, który służy przekazywaniu informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformacyjnej.

Aby skorzystać z usługi, trzeba dokonać rejestracji i logowania do systemu pod adresem: epuap.gov.pl

 

 

- Utworzenie informacji: 2011-10-21

Osoba odpowiedzialna: Robert Mazur

- Modyfikacja informacji: 2011-10-21

Osoba odpowiedzialna: Robert Mazur

- Publikacja informacji: 2011-10-21

Osoba odpowiedzialna: Robert Mazur