Biuletyn  Informacji  Publicznej

Majątek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Elblągu w 2020 roku

 

Ogółem 745 468,46 zł
Wartości niematerialne i prawne  
Środki trwałe 745 468,46 zł
w tym:  
- urządzenia techniczne i maszyny 289 044,17 zł
- środki transportu 251 952,00 zł
- inne środki trwałe --------------
Środki trwałe w budowie 0 zł

 

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2020:

 

 

 

- Utworzenie informacji: 2020-05-23

Osoba odpowiedzialna: Julita Ziółkowska

- Modyfikacja informacji: 2020-05-23

Osoba odpowiedzialna: Julita Ziółkowska

- Publikacja informacji: 2020-05-23

Osoba odpowiedzialna: Robert Mazur