Biuletyn  Informacji  Publicznej

Majątek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Elblągu w 2021 roku

 

Ogółem 627 798,33 zł
Wartości niematerialne i prawne  
Środki trwałe 627 798,33 zł
w tym:  
- urządzenia techniczne i maszyny 251 882,17 zł
- środki transportu 185 034,10 zł
- inne środki trwałe --------------
Środki trwałe w budowie 0 zł

 

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2021:

 

 

 

- Utworzenie informacji: 2022-07-11

Osoba odpowiedzialna: Julita Ziółkowska

- Modyfikacja informacji: 2022-07-11

Osoba odpowiedzialna: Julita Ziółkowska

- Publikacja informacji: 2022-07-11

Osoba odpowiedzialna: Robert Mazur