Biuletyn  Informacji  Publicznej


Opłacie skarbowej podlega:

 

→ Wydanie zaświadczenia
17.00 zł
→ Wydanie decyzji
10.00 zł
→ Legalizacja paszportu
26.00 zł
→ Wydanie duplikatu
5 zł za 1 stron
→ Wydanie zezwolenia dla przewoźnika
616 zł

 

Opłaty należy uiszczać:

 

gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1

lub

przelewem na konto bankowe w PKO BP nr:  56 1020 1811 0000 0902 0334 1161

 

 

 

- Utworzenie informacji: 2011-10-21

Osoba odpowiedzialna: Halina Przybylińska

- Modyfikacja informacji: 2019-01-24

Osoba odpowiedzialna: Ewa Preuss

- Publikacja informacji: 2011-10-21

Osoba odpowiedzialna: Robert Mazur

 

 

powrót