Biuletyn  Informacji  Publicznej

Szanowni hodowcy zwierząt.

 

Pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii znajduje się Zakład Przetwórstwa Mięsnego Małgorzata Kamińska-Demska, ul. Przemysłowa nr 11a, Gronowo Elbląskie, tel. 55 2315632 - prowadzący uboje z konieczności.

Formularz oświadczenia dotyczącego uboju zwierząt gospodarskich z konieczności można pobrać z naszej strony internetowej w pozycji menu do pobrania.

 

Rzeźnie przyjmujące zwierzęta poddane ubojowi z konieczności

Wykaz rzeźni działających na terenie Polski spełniających wymogi dotyczące przyjmowania zwierząt poddanych ubojowi z konieczności poza rzeźnią, o których mowa w załączniku III sekcji I rozdziale VI rozporządzenia (WE) nr 853/2004 dostępny jest tutaj

 

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią - wskazówki.

 

- Utworzenie informacji: 2013-04-12

Osoba odpowiedzialna: Jerzy Koronowski

- Modyfikacja informacji: 2020-01-27

Osoba odpowiedzialna: Alicja Czebiołko

- Publikacja informacji: 2013-04-12

Osoba odpowiedzialna: Robert Mazur