Biuletyn  Informacji  Publicznej

 

Informujemy, że opłaty za wydanie świadectwa zdrowia dla zwierząt towarzyszących należy wpłacać przelewem na konto bankowe Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Elblągu.

 

Nazwa banku: Narodowy Bank Polski Oddział w Olsztynie

Numer konta: 11 1010 1397 0085 6922 3100 0000

 

opłata za wydanie świadectwa zdrowia dla zwierząt towarzyszących - 25zł

 

 

 

- Utworzenie informacji: 2020-11-03

Osoba odpowiedzialna: Julita Ziółkowska

- Modyfikacja informacji: 2020-11-03

Osoba odpowiedzialna: Julita Ziółkowska

- Publikacja informacji: 2020-11-03

Osoba odpowiedzialna: Robert Mazur