Biuletyn  Informacji  Publicznej

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Elblągu na lata 2021 - 2023 przygotowany w oparciu o: art. 6 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020, poz.1062)

 

Element planu

Czas realizacji

Niezbędne działanie/sposób realizacji

Osoba /jednostka odpowiedzialna

dostępność architektoniczna

Oznaczenie w sposób kontrastowy pierwszych i ostatnich schodów  wewnątrz budynku oraz przed budynkiem

2021-2022

zakup i montaż taśmy ostrzegawczej,    zakup farby zewnętrznej odpornej na ścieranie

koordynator ds.dostępności przy wsparciu osób wyznaczonych

Oznaczenie za pomocą piktogramów wejścia do budynku, miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami oraz innych ułatwiających poruszanie się po budynku

2021-2022.

zakup i montaż odpowiednich tablic i piktogramów

koordynator ds.dostępności przy wsparciu osób wyznaczonych

Umożliwienie dostępu do budynku osobom o ograniczonej mobilności

2022-2023

zakup i montaż rampy oraz barierek, które pozwolą na swobodny dostęp do budynku osobom poruszającym się na wózku, instalacja domofonu

koordynator ds.dostępności przy wsparciu osób wyznaczonych

Umożliwienie swobodnego korzystania z WC osobom o ograniczonej mobilności

2022-2023

montaż poręczy uchylnych ułatwiających kożystanie z wc      

koordynator ds.dostępności przy wsparciu osób wyznaczonych

Stworzenie punktu obsługi osób ze szczególnymi potrzebami

2022

zakup biurka z regulowaną wysokością o szerokości pozwalającej na korzystanie z niego osobom na wózku  

koordynator ds.dostępności przy wsparciu osób wyznaczonych

dostępność komunikacyjno - informacyjna

Zapewnienie na stronie internetowej informacji  o zakresie działaności PIW Elbląg oraz na temat rozkładu pomieszczeń w budynku co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy

2022-2023

umieszczenie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności w postaci pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowow oraz informacji w tekście łatwym do czytania,  zlecenie nagrania treści w polskim języku migowym

koordynator ds.dostępności przy wsparciu osób wyznaczonych

dostępność cyfrowa

Dostosowanie strony internetowej oraz dokumentów elekronicznych do wymagań ustawy z dnia 04.04.2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

realizacja na bieżąco

poprawienie treści strony internetowej zgodnie ze standardem WCAG 2.1  przeprowadzenie szkolenia dla pracowników z tworzenia dokumentów dostępnych cyfrowo

informatyk

 

- Utworzenie informacji: 2021-09-03

Osoba odpowiedzialna: Alicja Czebiołko

- Modyfikacja informacji: 2021-09-03

Osoba odpowiedzialna: Alicja Czebiołko

- Publikacja informacji: 2021-09-03

Osoba odpowiedzialna: Robert Mazur