Biuletyn Informacji Publicznej

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

lek. wet. Alicja Czebiolko

tel. kom. 662-161-614

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii
Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Kierownik - starszy inspektor weterynaryjny Aleksandra Sula

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Kierownik - starszy inspektor weterynaryjny Sebastian Toński

Zespół ds. finansowo – księgowych

Kierownik - główny księgowy Julita Ziółkowska